Міжнародне самоврядування

Медичне професійне самоврядування - це форма самоорганізації медичних працівників, яка дуже поширена в демократичних країнах. Однак, кожна з країн має свої особливості та унікальний набір функцій таких лікарських самоврядних організацій. 

Пропонуємо проаналізувати міжнародний досвід медичного самоврядування на прикладах деяких країн Європи та Америки.

Як функціонує самоврядування лікарів у Великій Британії?

У Сполученому Королівстві існує 10 регуляторних органів у сфері охорони здоров’я, які встановлені законодавством, зокрема Генеральна медична рада та Генеральна фармацевтична рада.  

Генеральна медична рада (General MedicalCouncil) - державний орган, який веде офіційний реєстр лікарів, що практикують  у Сполученому Королівстві. Основна роль Генеральної медичної ради - захищати пацієнтів та вдосконалювати медичну освіту та практику у всій країні. В рамках цієї ролі Рада: 

 • вирішує, які лікарі мають кваліфікацію для роботи у ВБ; 
 •  контролює медичну освіту та підготовку; 
 • встановлює стандарти професійної та етичної поведінки, яких лікарі повинні дотримуватися протягом усієї кар'єри; 
 • відповідає за всі етапи медичної освіти та практики, що може охоплювати весь період - від медичної школи до виходу на пенсію;
 • вживає заходів, щоб не допустити можливу загрозу безпеці пацієнтів або зменшення довіри громадськості до лікарів.

Британська медична асоціація (BMA) є зареєстрованою профспілкою для лікарів. Асоціація не регулює та не сертифікує лікарів, відповідальність за які покладається на Генеральну медичну раду. Асоціація має ряд представницьких та наукових комітетів і визнана роботодавцями Національної служби охорони здоров'я (NHS) та є єдиним контрактним перемовником для лікарів.  Мета асоціації - сприяння розвитку медичних та суміжних наук та підтримці честі та інтересів медичної професії.

Медичне самоврядування в Латвії

Латвійська медична асоціація - професійна організація, добровільне об’єднання осіб, яке діє на засадах власної ініціативи, самоуправління лікарів та нормативних актів. Цілями асоціації є захист інтересів лікарів, сприяння розвитку громадського здоров’я, постійне поліпшення системи охорони здоров'я та підвищення кваліфікації лікарів.

Основними задачами асоціації є:

 • просування і контроль дотримання етичних принципів лікарів;
 • вдосконалення системи медичної освіти;
 • встановлення критерії якості спеціалізації і професійної діяльності лікарів, підвищення кваліфікації лікарів і вдосконалення професійних знань;
 • атестація лікарів у встановленому нормативними актами порядку;
 • надати оцінка з усіх питань, що стосуються медичної професії або медицини (за запитом суду або іншого компетентного органу);
 • ведення реєстрів латвійських лікарів.

Фонди Асоціації формуються коштом членських внесків; зборів, за виконання функцій, делегованих державою; дивідендів; пожертвувань тощо.

Які самоврядні організації є в Польщі?

Польська палата лікарів та стоматологів - це професійна, самоврядна організація лікарів та лікарів-стоматологів. Її цілі, завдання та діяльність визначаються польським національним законодавством. Членство обов’язкове для лікарів та стоматологів країни, джерело фінансування - щомісячні членські внески. Частина членського внеску лікаря є частиною його страхувального внеску. 

Ціль Палати - контроль за виконанням професійних обов’язків лікарів. Основні функції лікарських палат:

 • надання право на професійну медичну діяльність (надання ліцензії); 
 • встановлення норми професійної етики; 
 • здійснення нагляд над професійною діяльністю; 
 • нагляд над постійним підвищенням кваліфікації.

Безперервний професійний розвиток є обов'язковими в Польщі. Міністерство охорони здоров'я відповідає за їх норми, Польська палата лікарів і стоматологів - за акредитацію навчальних закладів.

США та професійне медичне самоврядування 

Американська медична асоціація (AMA) є найбільшою асоціацією та лобі-групою лікарів у США. Місія Асоціації - сприяння мистецтву і науці медицини та покращення здоров’я населення. АМА підтримує Кодекс медичної етики (AMA Code of Medical Ethics) та дані про лікарів США (AMA Physician Masterfile). Лікарі-члени дотримуються стандартів Кодексу медичної етики за допомогою дисциплінарних заходів Ради Асоціації з етичних та судових питань (CEJA), органу, відповідального за розробку етичної політики та підтримку Кодексу та визначення придатності осіб до членства в організації. У більшості випадків члени звертаються до CEJA, оскільки Державна медична комісія вжила заходів проти ліцензії особи.

Організація також публікує перелік спеціальних кодів лікарів, які є стандартним методом ідентифікації лікарів та практичних спеціальностей у США. 

Основні органи Асоціації - Палата делегатів, піклувальна рада, виконавче управління.